Rejestracja
Logowanie
nie znaleziono

Poniższe dane osobowe zostaną przeniesione
do umowy powierzenia danych.
Zgodnie z Regulaminem szkołę w aplikacji
rejestruje dyrektor placówki.

Ponad to - w przypadku wyrażenia przez Państwa stosownej zgody* – Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:

* należy zapoznać się uważnie z poniższymi zapisami i dokonać przemyślanych wyborów poprzez zaznaczenie ”V”

Dane osobowe przekazane Administratorowi w celach marketingowych będą przetwarzane przez 3 lata lub do ew. odwołania zgody, a po takim odwołaniu przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących Administratorowi danych i w stosunku doniego. Posiadają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych*

*Uwaga: Prawo do przeniesienia danych stosuje się, jeśli przetwarzanie opiera się na podstawie zgody lub umowy

W przypadku uznania iż przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne w celu korzystania z dostępu do Aplikacji oraz realizacji zamówienia (drukowane testy) i wystawienia stosownego dokumentu księgowego.

Państwa dane mogą być poddawane zautomatyzowanemu przetwarzaniu danych, w tym profilowaniu – wyłącznie w przypadku udzielenia stosownej zgody. Państwa dane nie będą przekazywane poza EOG ani udostępniane organizacjom międzynarodowym.

*należy zaznaczyć „V”

Dalej
Placówki nie ma jeszcze w naszej bazie. Jeśli podasz nam
swoje dane, skontaktujemy się z Tobą w celu rejestracji szkoły.
Możesz także skontaktować się z nami, dzwoniąc pod numer
(41) 366 55 55 lub pisząc na adres kontakt@mac.pl

Nie pamiętam hasła >>